Mahraaz sund nov booth

In this delicious skit, etiquette gives Koshur society the boot, and the society returns the favour, leaving behind only love and kinship. 


Key and a note:

aes (mouth)/ aes’ (we)/ aaes’ (was)

ñ = nun gunna; like in ‘hañgij’ (snail)

Confusing aspirates (du-chashim) (‘h’  in superscript), like:

tse (you)/ tshay (shadow)

bacche (kid)/ chaan (carpenter)

Hard ‘d’ and ‘t’ sounds have been underlined

 

 

GODNEOK MANZAR: Gaashmarg

Akh navjawaan koed devaan khanas manz behith, mobile phonas kanas sith naalmot karnaevith. Scaroph chus whothmut gardin peth. Kruehun mas, chamkevun, manz taali dochun khoved phirith. Mastuk akh hisse chu peeshnikis narm narm taapas manz zan waznaevith.

Rabia: Hello, asla maalaeykum, Shaaniji theekh chevhaz? Garre baar chahaz waarai? Saeree cha theekh paethee? Shukur, alhamdulillah, kadan haz doha doha andrekani tropith. Yeth lockdownas gohaz faan, bae peysahaz trath Modiyas saan. Krom haz korrun.

Khaer, bae kya chalan? Basharat soab chehaz theekhiy? Garree cha kin aaz aaes’ duty khaetmit? Accha? Go jaan. Dapan yed che baras teazaab. Magar parrihaez haz gatshkh wanun karun. Aazkal kya baroas chu. Gindan gindan haz chu gondh gatshan.

Theekh theekh, kya oasukh anun? Na, toati? Booth haz? Badde jaan. Ahanhaz waiñ lockdown go pannee jaayi, magar kaem ma rukki ammi sith. Duniya ti chu paknavun. Asul korukh. Waiñ yelle duty oasukh khasnui, apaeri anen booth ti.

Ahanhaz. Awwa theekh. Shukur. Shukur, shukur. Baaqi chehaz theekhiy? Adhaz bihiv telli. Allah taala thaeinev aabaad te khoshaal, saarni saan. Unclejiyas, Ammiji te Aafiji waenzev salaam. Daniyal soab cha garri? Depzehos Rabeedee wonui kan khemai. Haha. Ahanhaz. Toih ti. Salaam alaekum.

 

DOYEM MANZAR: Gaashmarg

Ammee doh shaamnas devaan khanas manze RABIA, amsinz moej ZAMROOD te benni SADIA biht kathe tsaaran.

Rabia: Mummy, aaz kareyaam Cheshmetsesh phone khabar attar pritshni.

Zamrood: Asel koruth. Theekhe aaes’eya?

Rabia: Aa, theekhe aaes’ wan-ne kin.

Zamrood: Basharat soab oasa theekhe?

Rabia: Su ney oasui ne garri aaz.

Zamrood: Paziya? Su kot oas gomut lockdownas manz?

Sadia: Mummy, tim aaes’ bazar khat’mit. Duty peth nazra dini.

Rabia: Awwa, Shaaniji ti aaes’ tee wanan.

Zamrood: Wain kath ooas tammis aaz nearun. Aaz cha tim halaat?

Rabia: Shaaniji aes’ wanan booth ti oasus anun.

Zamrood: Acha. Theekh chu telli. Magar parriheaziy go jaan.

Sadia: Mummy, tim chi butan hend shokeen.

Zamrood: Shooakh aasun ha go theekh gobriya, magar aaz ma chi halaat. Khaer, (Rabiahas kun feerith) onmut chuna wain booth?

Rabia  chi travan  Sadiahas kun nazar.

Sadia: Awai, mummy, onmut chukh.

Zamrood: Telli pazi asi mubarkas gatshun.

Sadia: Nai kath, mummy? Zaroorat naai chane.

Zamrood: Zaroorat katti chi aasan nate. Magar rishte chu pevan nibavun.

Rabia: Didi poz chai wanan mummy. Gatshun chu zaroori.

Sadia: Ye go bael’ karrun israaf.

Zamrood: Na, kehñ chune israaf. Aes’ chi laala kooadi-mael’, yim cheez chi aesi karnee. (Rabiahas kun feerith) Kya kya chukh nuen te kar gatshav?

Rabia: Aathvaari wassav, tami doh aasen saeree garree.

Zamrood: Awa, sui rooazi jaan.

Rabia: Akh chi nin mooaze. Tim gai aes’thiy. Didi, tse ma pai kami ranguk booth chun onmut?

Sadia: Na, me nai pritshkhui su.

Zamrood: Wain pritshzes ti ne, natte wan-i waiñ hai hey.

Sadia che kalle sith yekraar karran.

Rabia: Teli anav aes’ wazil, krehin, safaed ti neel puntseh puntseh joade. Pursas manz thavhoakh. Tatte kadav timai yim matching aasen.

Zamrood: Hath moaze kati waaten pursas manz.

Rabia: Bahai waatnavakh mummy. Chaenis pursas manz thavhoakh ze qessem te pannis manz thavakh bu ze qessem.

Darwaazchi kikrai sith chu ABDUL LATEEF andar atsan.

Rabia: Papa, aaywa toih nemaaz padith.

Lateef: Ahansa jigar myooan, aas. Toahi kya darbaara looagmut maaji kooadev. Khabar kaemis bichaaras chi shahmat aamits.

Rabia: Añhuñhuñ. Na, na, Papa, aes’ aaes’ mashvar karan. Toih ti bihiv.

Lateef (Khoadai sund naav akis lakchi kreki walith pathar behith): Wannev sa jigar kya mashvar aes’ve karan?

Rabia: Basharat soaban chu nov booth onmut. Mubarkas chus gatshun. Wain aes mashvar karan kya kya nimhos.

Lateef: Acha. Kar? Kaemi ranguk?

Rabia: Aez chun omut. Rang chu namoloom.

Lateef chu Sadiahas nazra traavan.

Lateef: Acha, waiñ kya korvu tohi faesle?

Rabia: Faesle ne keheen, Papa, soñchan chi nai aatvaari gatshav. Moaze joade ches ninni. Bae kya pazze nuin?

Lateef: Butas manz oade yoade natsne sith gatshes daakh bechaaras, ammi baapat gatshes daene dabba te aasun.

Rabia: Theekh chu, Papa. Daen. Sangtar?

Lateef: Aesh karith. Tim ches shihil ti.

Rabia: Kjaele?

Lateef: Lifaafas manze nezehoss tre–tsoar darjan.

Zamrood: Juice chu na nyun?

Lateef: Rani juice box jooada.

Sadia: Papa, tath chu pulp aasan. Timman chu ne su pasand.

Rabia: Tel’ go Del Monte.

Lateef: Adhaz.

Zamrood: Bey nimhoas chocolate daba akh.

Lateef: Zabar.

Zamrood: Tath anzev dael’ banaeyith. Mithaeiy te baadam talle te chocolate pethkan.

Rabia: Papa, tohi anzev samaaniy hoat’. Dael’ banavav yeti. Dukaandaaran cha ne tagan dael’ banaven’. Tim chi anan tath toot.

Lateef: Adekay, gobur. Yethkin tohi munaesib baasi.

Sadia: Burush te bey shoe paelish chekh na nin?

Rabia: Didi, piy ma che booth cha ledar kin svead ledar kin rabar kin badal kahñ material. Rang te chene piyey.

Lateef: Su go duen naqdey telli.

Zamrood: Tee rooazi jaan.

Lateef: Rudas manz pakne sith gatshes ne booth mokur? Tami khaetre gatshi aasun chaate pueonta ti.

Rabia: Su kami ranguk anhoas?

Sadia: Black go classic.

Zamrood: Awa kruhney enzev, sia ru-de jadden manz chu sui mooakool.

 

 

TREYIM MANZAR: Cheshmetsesh

SHAANIJI, AAFIJI te IQBAL che ZAMROODAS te RABIAHAS isteqbaalas darwazas peth khada. Rabiahas che athas kyeth dabe joada te Zamroodas che dael’, lidur gilaaf walith.

Zamrood te Rabia (yekvatai): Asla maalaeykum.

Shaaniji te Aaafji (yekvatai): W’alikum asalaam. Theekh paethen aaywa?

Zamrood: Ahanhaz. Hamud te sana.

Iqbal: Salaam alikum, Auntie. Salaam alikum, Didi. Laayein yeh saamaan mujhe de dein.

Zamrood: W’alikum salaam, Iqbal beta. Nahi, koi zaroorat nahi.

Rabia: Haan, Iqbal, hum sambhaal lengein.

Iqbal: Arre nahi, Didi. Mujhe de dein.

Ye wanith chu Iqbal dabbe te dael’ maaj koade athe manz nivan.

Zamrood: Aaf theekh ho, Iqbal beta?

Rabia: Mashallah, aap ka kad toh pichhli baar sey aur badh gaya hai.

Iqbal (assevin’): Ji.

Shaaniji: Yemman aezkin shudden cha tead lagan. Ikel hi chi gatshan khada. Magar maazaa waazaa ne kihin. Aedje troangad.

Zamrood: Nahaz, amis kya wanun chu, yey chu sehetiyaab, alhamdulillah. Khoda deenas zyaade zyaade.

Aafiji: Auntie atsiv yepaer.

Saeri chi andar atsan. Andrekan chi MOHAMMAD MAQBOOL, AMMIJI te BASHARAT behit. DANIYAL chu Basharatas khoani manz.

Zamrood te Rabia (yekvatai): Asla maalaeykum.

Mohammad Maqbool, Ammiji te Basharat (yekvatai): W’alikum asalaam.

Basharat chu Daniyalas khoani manz waelith paane khada gatshan. Iqbal chu dabe te dael’ and’ kun thavan.

Ammiji: Ye kya chev toih paknavan ooade? Ami bagaer dihanav na toih yooadd yine?

Zamrood: Nahaz yi kya chu? Ye chune kihiñ. Aaz cha lockdownas manz kahñ cheeze banan baazre.

SHAANIJI chi karan AAFIJI te IQBALAS ishaar te tim che kamre manz nebar nearan.

Basharat: Waliv khasev yooakun.

Rabia: Basharat bye, toih bihiv, toih bihiv.

Basharat: Na, na, kehn chune.

Zamrood che behvan Basharatni jaayi te Rabia akh takiya bon kun.

Zamrood: Daniyal beta, aajao Auntie kay paas.

Daniyal chu petri sind’ zangi tshaayi khatith behvan.

Rabia: Aa jao apni Rabeedee kay paas, Daniyal beta. Aa jao na.

Basharat: Jao Didi kay paas, Daniyal.

Jawaabas manz chu Daniyal Basharatas zangi paan nael tsnan.

Rabia: Kan khemai, kan.

Basharat: Accha, theekh hai. Aap chachu kay paas he baitho. Naughty boy!

Ammiji (asne tokha treavith): Yemman aezken shudden cha yetsan yoaduk. (Zamroodas te Rabiahas kun phirith) Toih aeywa theekh paethee?

Zamrood: Ahanhaz, asul paeth, shukur tas parvardigaaras kun, sui chu te sui aasi.

Ammiji: Chalo, alhamdulillah. Watte ma aes yem raam hoen kunni jai?

Zamrood: Na, aaz baneo yaesaani.

Ammiji: Sakh taph tul yemmav. Aki andhe chu ye lockdown, bae andhe mataeo Modi. Trath Hendustaanas, naest te nabood gatshin.

Zamrood te Rabia (yekvatai): Ameen, summa ameen.

AAFIJI te IQBAL che kamras manz atsan. Aafiji chu athas keth majme, yeth manz juice glassan doan manzas che gooaje kavlea paerevith. Iqbalas chu athas manz dastarkhawn. Amueq wazul rang chu carpet kis rangas zan golaabas gulkand. Iqbal chu badde saleeq saan dastawkhawn wohravan. Aafiji che ath peth majme travan.

Zamrood: Ye kya logvu toih karun?

Shaaniji: Kihiñ ne. Garm chu, treashi daama cheyew.

Zamrood te Rabia chi juice chevan. Gooaje kavel’ wuchith chu Daniyal pitras nish judda gatshith waar waar brounth kun qadma kadan. Ati ches Rabia gaenth hish thaph tshnan.

Rabia (krekee): Aaaeee, pakad liya!

Daniyal chu goata goata asun traavan.

Rabia: Kya chahiyea melley bacche ko? Baadam khavo gay, ya kaju ya ki kishmish?

Daniyal chu pitras kun nazar traavan.

Basharat: Bolo Didi ko kya khana hai?

Daniyal: Titmit.

Kamre chu asne sith sarshaar gatshan. Aeth sith che AAFIJI te IQBAL kamre manz nebar nearan.

Rabia: Accha, mela baccha titmit khayega? Ye lo.

Daniyal chu kishmish daane doayew ongjav sith ratan te ongjav saan aesas baran.

Ammiji: Lateef sooab cha theekh?

Zamrood: Ahanhaz theekhiy che, shukur tas zaatas.

Ammiji: Sadia jaan chema theekhiy?

Zamrood: Asel paeth, rab dinav chavin. Maqbool sooab, dukaan aasi bandiy?

Maqbool: Ahanhaz, kya karav. Lockdowne sith go sakh noaqsaan. Magar chalo, ye chu aasan temsundui manshe.

Zamrood: Pazee, pushraavun pazi temsey pate. Su chu ti karan yi bandas khaetre behtar aasi.

Maqbool: Bila shaq. Away chu temsy pushrooamut. Ath manz ti aasi kehñ jaaney karun temis. Ati chu marketas manz bazaaz asi ladi, toih aes’hoan zaanan, Hildiuk Shabeer Ahmad.

Zamrood: Awa, yemis haz Shangsiuk neather chu, Subhaan Channin kooed, Shareef.

Maqbool: Awwa, sui. Taem oas oatre don tren dohan dukaan khoolmut. Jyeade aashes wothmut garri behit. Bas treymi doh peo bemaar bechaar. Test korhes. Su dras positive. Waiñ chu quarantineas manz bandh, ayaal saan.

Zamrood: Taube takseer, taube takseer! Allah taala denekh shafa, te saarni karrin raech te rafaqat. Basharat soab, boozum toih chev duty khasan menz menz?

Basharat: Ahanhaz, Mummy, kuni kuni saath che nazra pevan din. Natte chu tatte zyadai pursaan wathan.

Zamrood: Aazkal aasi ne kaem zyadi.

Basharat: Na, kaem chene aasan, bas temman chu tatte buth pevan haavun.

Zamrood: Ahansa, naukri kath wanav adde. Parrihaez gatshhe karun magar.

Ammiji: Ye chu badde parrihaez karan. Oad yewne chu nebri kanni pallav kaddan te apeari sran karan. Adde chu andar atsan.

Basharat: Ammiji chu waise he sehath kharab roazan. Daniyal te chu garri. Isliyea chus bu khotsithiy roazan.

Zamrood: Khotsnui go jaan. Waba chu kehr-e-khoda. Ath khotsun go taqwa.

Maqbool (shuth travith): Hasbanallah w’naeman vakeel. Nemazi hund waqt woat. Toih karrev katha batha, bu yem nimaaz paddith.

Zamrood: Yette cha masjid yallai?

Basharat: Aa, Mummy, yallai chi. Kamiy che aasan albat, door door khada.

Rabia: Safe cha yithkin nemaaz padden?

Basharat: Aes che social distance maintain karan. Shaetaanas che curfewas deal. Huñhuñ. Bas jumma doh che zyade pahmath yevan.

Rabia: Accha. Telle gatshhe avoid karun.

Basharat: Jumma chu masjidi manze jaan roazan. Akhtui go ma sith oatre jumma doh waaqa akh.

Zamrood: Kya daleel? Yeysaani cha?

Basharat (asun wuthan manz qaaed karith): Aa Mummy, be gayaas yantan chaave saan nemaaz padni. Tati niuhem booth tsoori.

Rabia: Kus nov booth ha?

Ammiji: Awa, sui niuhes tsoori bichaaras. Tsooran chune laggan lockdownas manz te behith.

Maqbool: Waiñ timan ti chu nafes paalun. Basharat sooab, wath sa lagai, nemaaz chiy na padden’.

Maqbool te Basharat chi wathan thodh. Rabia chi Zamroodnis buthis peth kooadi-mael’ kathe tshaañdan.

Abir Bazaz sind mujub, yemmav bu heshnovus, waariya varre bront, ze zabaan che moaej, ath gatshe ne khotsun.

 About the Author(s):